Co znamená

Conversion Rate

Co říká oficiální význam?

Míra konverze je procento návštěvníků webové stránky, kteří provedou požadovanou akci, jako je nákup produktu nebo registrace na webu. Vysoká míra konverze je často cílem optimalizačních snah v digitálním marketingu, protože zvyšuje návratnost investic do marketingu.

 

All Rights Reserved © 2024, vyrobilo ON OFF Studio