Hradec nad Moravicí

Novým trendem správy měst v posledních letech je směřování samospráv k vlastní vizuální prezentaci, snaha zavést vlastní jednotný vizuální styl srozumitelný jak občanům měst, tak také jeho návštěvníkům.

A my jsme tu výzvu přijali. Půl roku práce, mnoho úprav, překleslování, nesprávných cest, ale na konci je výsledek který stojí za to. #FUTRFAJNY je ten Hradec nad Moravicí.

NOVÁ VIZUÁLNÍ IDENTITA MĚSTA

HLAVNÍ CLAIM

POUŽITÍ V PRAXI

RASTR

REKLAMNÍ PŘEDMĚTY

REKLAMNÍ PŘEDMĚTY

REKLAMNÍ PŘEDMĚTY

O projektu

Novým trendem správy měst v posledních letech je směřování samospráv k vlastní vizuální prezentaci, snaha zavést vlastní jednotný vizuální styl srozumitelný jak občanům měst, tak také jeho návštěvníkům.

Jednotný vizuální styl znamená užívání vizuálně sjednocených prvků komunikace a prezentace města (jednotný font písma, logo, grafické prvky, barevnost, jednotný styl tiskovin atd.) způsobem, který vyjadřuje typickou identitu města a současně v sobě nese jasné sdělení, adresované veřejnosti.

Jednotný vizuální styl města Hradec nad Moravicí (podobně jako v jiných městech) je kodifikován v tomto grafickém manuálu. Jde o závazný dokument pro samosprávu města, kde jsou jasně a přehledně stanoveny všechny prvky vizuální komunikace

a rovněž pravidla pro jejich užívání. Zavedení jednotného vizuálního stylu má přispět k sjednocení komunikace uvnitř úřadu města, mezi příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem,

i směrem k veřejnosti a nahradit stávající značně roztříštěnéa nejednotné formy grafické prezentace města. V praxi se pak jedná o značení městských budov, sjednocení např. vzhledu zastávek hromadné dopravy, městských směrovníků, periodických tiskovin vydávaných městem, grafické sjednocení webových stránek města, facebookového profilu města, plakátů a reklamních předmětů vydávaných městem apod.

Zavedení a dodržování vizuálního stylu stanoveného tímto manuálem si klade za cíl vést ve městě Hradec nad Moravicí jasně a přehledně komunikaci s občany města a jeho návštěvníky, zároveň však efektivněji a úsporněji, s výrazně menší možností obsahových pochybení.

Nové logo (značka) města vychází zcela jednoznačně z více než tisícileté historie a geografického umístění města Hradce nad Moravicí.

Zcela nové logo města moderním způsobem navazuje na místní tradice, typické pamětihodnosti města, otevřenost místní komunity, jakož i na skutečnost, že Hradec nad Moravicí je městem neustále se rozvíjejícím, městem živým a kulturním, zasluhujícím si díky svým pamětihodnostem a umístění v nádherném přírodním prostředí patřičné pozornosti.

Barevnost nového grafického manuálu vychází z barev užívaných v původním, historickém městském znaku z roku 1481, tj. z kombinace barev červené a bílé. Tyto barvy jsou příznačné i pro charakteristické městské pamětihodnosti jako např. tolik typické cihlové zdi zámku, budovy továrny BRANO, nádražní budovy a bílé barvy budov Bílého zámku, Bílé věže a farního kostela sv. Petra a Pavla.

Celková koncepce grafického manuálu nevychází pouze z hmatatelných historických geometrických prvků, ale rovněž i z místního, pro tuto část Opavského Slezska tak typického, dialektu.

Vzhledem k tomu, že Hradec nad Moravicí je po mnohá desetiletí výletním centrem Opavska, jedinečným místem pro život, kde se lidé cítili a cítí dobře, byl zvolen jako doplňující symbol města a klíčové sousloví #FurtFajny.

Cílem je uchovat si povědomí o místním nářečí pro budoucí generace, ale zároveň zdůraznit rozdílnost a odlišnost místního dnes již trochu pozapomenutého dialektu „po našemu“, který je pro Opavské Slezsko a Hradec nad Moravicí tak příznačný.

Kontakt

Mob: +420 777 76 49 76
Email: info@onoffstudio.cz
Adresa: Masná 10 702 00, Ostrava