Co znamená

SWOT Analýza

Co říká oficiální význam?

SWOT analýza je strategický plánovací nástroj, který hodnotí silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby spojené s projektem nebo podnikáním. Pomáhá firmám identifikovat klíčové faktory pro úspěch.

All Rights Reserved © 2024, vyrobilo ON OFF Studio