Co znamená

Z-index

Co říká oficiální význam?

Z-index je CSS vlastnost, která určuje pořadí vrstev prvků na webové stránce. Vyšší z-index znamená, že prvek bude zobrazen nad prvky s nižším z-indexem.

All Rights Reserved © 2024, vyrobilo ON OFF Studio